Luc Nam Khoan tien dac biet canh cao 73 vi Lục Nam: Khoản tiền đặc biệt cảnh cáo 73 vi phạm trật tự an toàn giao thông

Lục Nam: Khoản tiền đặc biệt cảnh cáo 73 vi phạm trật tự an toàn giao thông

Bắc Giang, thông qua, hệ thống camera, giám sát giao thông, Công an huyện Lục Nam, vi phạm chạy quá tốc độ , không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông,

Phương tiện không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Trong đó có 24 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, 21 trường hợp vi phạm vạch kẻ đường, 17 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 11 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ quy định. Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

1. Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông: 

Xe ô tô biển số: 15K-053.74, 16-008.37, 30T-0737, 98A-369.04, 30A-705.25, 88A-442.06, 30A-371.58, 17K-9635, 98C-029.92, 99A-317.40.

Xe mô tô biển số: 98F1-271.90, 98F1-401.94, 98F1-182.10, 98F1-132.08, 98B3-387.39, 98B3-535.13, 98B3-559.52, 98F1-384.37, 98B3-446.29, 98F1-399.64, 98F1-392.31, 98B1-834.33, 98B3-807.69.

2. Vi phạm vạch kẻ đường:

Xe ô tô biển số: 34F-002.27, 98H-009.03, 30M-7430, 98A-275.92, 98C-266.99, 89C-269.06, 98C-178.84, 98C-277.57, 15A-281.36, 98A-331.82, 98C-289.18, 29C-222.32, 30E-047.63, 99C-098.26, 15C-120.10, 15C-311.28, 29LD-326.77, 12A-185.72, 98A-506.53.

3. Không đội mũ bảo hiểm: 

Xe mô tô biển số: 98F1-384.37, 98B3.807.69, 98F1-304.34, 98B3.140.18, 98F1-201.82, 98B3-517.67, 98F1-134.71, 98F1-429.04, 98F1-326.72, 98B2-715.61, 98F1-028.08, 98F1-432.65, 98F1-392.75, 98F1-049.75, 98B3-438.56, 98B3-634.13, 98K4-0397.

4. Chạy quá tốc độ quy định: 

Xe ô tô biển số: 30A-115.89, 35A-214.66, 99A-566.20, 98A-220.95, 98A-497.39, 98A-600.36, 20A-668.96, 98A-075.71; Xe mô tô biển số: 98L1-047.84, 98E1-746.40, 98E1-738.95.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *