Công an TP Bắc Giang xử phạt gần 200 trường hợp vi phạm trật tự giao thông trong thị trấn

Xe ô tô vi phạm vượt đèn đỏ tại ngã 4 Lê Hồng Phong – Lý Tự Trọng, phường Xương Giang. Trong đó có 114 trường hợp vượt đèn đỏ; 34 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường; 54 trường hợp rẽ trái/quay đầu xe nơi có biển cấm; 2 trường hợp chạy quá tốc độ; 3 trường hợp người ngồi trên xe mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm, danh sách phương tiện vi phạm từ 12 giờ ngày 17 đến 12 giờ ngày 22/7 như sau:

1. Vi phạm vượt đèn đỏ: Xe ô tô biển số 98C-240.87, 99A-453.69, 12C-059.59, 29A-324.50, 29X-7107, 98A-462.20, 98A-162.91, 98A-348.77, 30A-842.84, 98A-140.00, 30H-794.92, 98A-013.03, 89C-212.11, 98A-346.63, 98A-393.65, 98A-248.64, 98C-180.27, 34D-002.24, 98A-612.89, 98A-552.16, 98A-480.88, 98A-563.65, 30A-754.61, 98K-3826, 98A-057.43, 98A-339.54, 98A-007.86, 34A-479.34, 98A-619.78, 98C-176.99, 98A-434.06, 98A-270.36, 98A-598.31, 98C-218.84, 30A-122.76, 98A-249.53, 99C-089.12, 98A-334.91, 98A-098.18, 98A-105.05, 29D-512.65, 98A-428.27, 98A-089.32, 98A-363.81, 98A-092.58, 98A-601.48, 98A-593.08, 98A-522.10, 98A-055.83, 31F-3188, 98A-432.15, 29A-866.30, 98C-296.09, 99LD-022.22, 98A-165.83, 99C-190.66, 98A-343.83, 12A-024.68, 12C-086.49, 98A-056.69, 29H-413.58, 98C-057.87, 98A-382.83, 98A-547.17, 30A-780.97, 30G-873.99, 98A-290.83, 30K-112.63, 98A-061.11, 29A-066.84, 98A-586.65, 98A-587.64, 98A-374.92, 98A-139.97, 98A-430.04, 98H-2500, 29A-699.67, 98A-246.19, 98A-455.04, 98A-386.98, 98A-175.68

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *